Check out prince Djecko new video Teaser

Pliske atis evengelik ayisyen yo pa kwè nan media kidonk tout sa yap fè se sou paj Facebook li wa wè li. Kòm nou La pou Ede tout moun, nou Toujou ap pataje zafè yo kit yo konprann kit yo pa konprann. Nou toujou ankouraje e nap toujou ankouraje tout moun pou kontinye LIKE PAJ TOUT ATIS. Ankouraje yo pandan yo ak ou sou tè sa

Paj Facebook li a fè konnen ke video sa a ap soti 1 Oktob kidonk rete branche 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *