Eske wap bay mennaj ou yon dezyèm chans? Istwa Franck ak Justine

Justine se yon bèl ti dame ki gen bèl fom. Tout ti mesye sou Katye a toujou rêve pou yon jou yo te ka di ke Justine se menaj yo. Franck se menaj li e tout moun sou Katye a konnen paske yo renmen depi plizyè lane. Franck, a Penn desann filo oblije retire ko li kote li rete a pou li al chache plis konesans mete nan tet li. Franck pa pè deplase paske li konnen pou sa paran tifi a fèl pase pou li, li pat janm kite li konye a se san kè sote lap deplase kite li deye paske li asire li ke lanmou yo a gen yon Bon baz. Justine paka ale ak Franck paske yo pako marye e paran yo pa nan zafè moun kap viv ansanm san marye a.

Franck, pou amou li gen pou menaj li toujou pran kamionèt chak weekend rive pou vini we menaj li paske li vle toujou pase tan ak li. 1 mwa, 2 mwa, 3 mwa, bèl ti mesaj toujou ap tonbe ak bèl ti pawol damou. Vwala ke gen yon patne Franck ki Rele li pou dil li we menaj li ap pale ak yon moun pou li Veye li. Franck fè tankou yon Bon jènjan, li di pou jan lèzòm pale se kraze yap eseye kraze zafè li paske yo egri. PA gen yon jou pou Franck rele pou fi a pran tel li a lè. Chak fwa fi a ap soti pou Lal pran leson li toujou voye yon tu mesaj pou di “CHERI DE MON COEUR, JE VAIS TRAVAILLER AVEC MES AMIS”. Franck rponn, “OK BOUBOUT MWEN, PRAN SWEN DE MANDAN FRANCK BYEN SOUPLE. I LOVE YOU”.

Tout jènjan konnen byen, depi se epok fèt menaj yo yo toujou gen yon ti sipriz pou li. Franck di Justine ke pou epok sa a li gen yon test ke li ap pran li pap ka vini paske li vle fè bèl nòt nan test la. Franck voye lajan pou li pou li fè yon fèt lakay li ak lajan ke parann tap voye pou li li tap sanble. Nan la nuit jou fèt la, Franck debake pou fèl sipriz. Fèt ap fet, le Franck rive tout moun sezi paske yo tap tann li nan fèt la anpil. Franck di “Kote Justine?” Tout moun di li fe yon ti soti. Franck pa di anyen li ale. Lè Justine vin konnen ke Franck te la li kouri rele li pou dil ke se yon fritay ke li tal achte. Ohh bon cherie wap fè fèt epi wale achte fritay? Franck mande li. Repons nan ou konnen kisa li ye deja.. wi boo men te anvi manje li.

Franck di men non, m kwe li men gen yon bagay ki pa fini ok. Fwa sa a li pa deside vini Nan weekend, li vini Nan jou senmenn nan. Li te deja konnen paske menaj li te voye yon text pou li pou ki ke li pral pran leson epi lap pase travay ak zanmi li. Franck, lòm ak anpil sagesse kanpe ap pale ak yon zanmi epi gade kiyes kap desann Mach eskalye kay yon BROTHER? Franck pa di anyen. Li tann li fe nwa epi li rele li li di cherie mwen devan lakay ou a, vini jwenn mwen. Ohh sezisman. Cherie ou ok? Kisa wap chache isit a lè sa? Justine mande. Franck di: cherie mwen vini chache ou paske mwen anvi we ou. Li vini pou bo Franck, Franck ba li bo figi li. Oh cherie sak pase? Franck reponn, mwen fenk sot manje fritay epi mwen Pako brose bouch mwen. Yo chita epi yap pale. Li le pou Franck deplase, Franck di cherie banm yon bèl akolad. Akolad bay epi Franck komanse pale konsa: “Cherie ou konnen depi lem te diw mwen renmen ou a mwen te dil ak tout ke mwen e mwen pa janm rive pran yon lot fi sou ou? Mwen konnen se menm bagay la po ou tou. Men boo mwen gen pawol sa a pou ou”. Ti fi a gentan woy, cherie wiii wiii mwen renmen ou. Eske ou te di papam sa deja? Ou konn kisa lap panse, li gentan konnen se mande Franck pral mande li maryaj. Franck di non mwen Pako non. Men cherie pou jan mwen renmenw, mwen pa vlew soufri. Mwen santi lèm lwenw li few soufri anpil. So cherie, Jodi a se denye jou nou ansanm.

Ann fè istwa a pi kout. Rele mete pye. Franck di cherie babay. Ti fi ale lakay de ran dlo de ran larim. Papa tifi a rele misye ak tout manman tifi a. Franck ba yo repons la konsa “papi ak tout respè ke mwen gen pou ou, ou konnen paran se toujou denye moun ki konnen sa pitit yo ap fè nan lari a”. PA plis pase yon semaine apre, Justine rele Franck pou dil li bezwen li. Franck vini epi tifi a di cherie, se pa fot mwen non. Se yon pwen misye genyen wi kifè li fem al kouche ak li. Tifi a mande padon e li pap fè sa a anko. Franck di NON jamais. Se nan apre Franck ap vini konnen depi le li te ansanm ak Justine li te toujou ap Pran kou. Li di se ra se ta, li pap tounen.

Eske ou te bay mennaj ou yon lòt chans? Eske sa te mache pou ou?

TheTeamBrandNew.com is The Haitian Social and Gospel News Site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *