Jean carol Botreau fè tout moun…

Jean Carol Botreau se yon moun Ki fè anpil, Ki travay di pou kominote evngelik la. Se toujou yon plèzi ak anpil kè Kontan pou nou pataje mizik li ak tout moun. Li toujou di ke li granmoun, men #TeamBrandNew toujou dil ke non li Jeune toujou nan travay Bondye a. Gade foto anba a pou wé Ki bèl mesaj li genyen pou ou. Li pa janm bouke travay. Nap tann ak pasyans MIzik sa a. Si wap tann menm jan ak nou, pataje post sa a ak tout moun pou fe yo Rete je kale ap tann mizik sa a.

Mesaj sa a nou jwenn li nan paj Facebook li.

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *