Kiyes ki Jonel Faustin?

1- Kiyes ou ye?
R: Mwen se Jonel Faustin, mwen pran naissance 17 mars Fort-Jacques / Petion-Ville, Haiti, se la mwen grandi et fe tout etid prime ak sekonde. Mwen abite Bronx New York, map viv ak madanm mwen epui pitit fi Ke Bondye ban mwen.

2- Konbyen Tan ou genyen nan sa wap fe a?
R: Map chante nan legliz depui mwen piti, soti nan koral timoun pou rive nan koral la jenes. Mwen te gen oportinite chante nan plizye group ak koral antan le lid vocal oubyen pefome an artis swa nan Mariage ak lot Program: Sparkling Stars, Choral Elim (lead Vocal), Jehovah Rafi pou site sa yo selman. Mwen te pami 10 finalis nan konkou chante nwel Telemax an 2006.

3- Le mwen antre au Etazini mwen vinn rankontre ak kelke zanmi ke mwen te konn evoluer avec yo Haiti. Nou te deside travay sou yon projet, se la mwen komanse ak karye mizikal isit sou Non “LES SERVIETEURS”

4- Eske ou gen CD/Video?
R: Oui nou genyen yon CD ki soti depui may 2014.

5- Ki pwoje wap travay pou moman saa?
R: Aktyelman nap travay pou soti video et osi travay sou dezyem album nou.

6- Eske ou satisfe de sipo ou jwenn nan milye evanjelik la?
R: Nou jwenn anpil sipo mwen nou pa satisfe a 100% paske nou pa vreman jwenn colaboration lot artist kap evolye nan milye evanjelik la.

7- Kiyes ou travay avek deja? et kiyes ou ta renmen travay avek?
R: Pou moman se Yvenson Balde ki aksepte travay avek nou. Men nou genyen lot artist American ki vle travay avek nou. Nou poko vle citer non yo pou moman saa..

8- Kisa ou ta renmen chanje nan milye evanjelik la?
R: Mwen ta renmen Paste yo aprann sipote artist evanjelik yo paske se ede nap ede levanjil la pwopaje nan fason pou atrave la mizik. Osi fanatik yo konprann travay ke nou ap fe a, se pou yo aprann sipote nouvo artist yo. Epui pou artist oubyen group ki te la deja yo aprann kolabore paske gen twop lespri konpetition nan mond mizikal evangelik la.

9- N/A

10- Nenpot sa ou ta renmen di?
R: Nou vle di mesi a Gospamag pou gwo travay ke li ap fe nan milye evanjelik la. Nap ankouraje tout artist evanjelik yo pou mete tet ansanm paske se pou yon sel Bondye nap travay. Ke Bondye beni nou!!

Mesi

image

TheTeamBrandNew.com is The Haitian Social and Gospel News Site.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *