Legliz SHALOM fè tout moun ap di … Aprè ke yo aksepte fè sa anndan legliz la. 

SHALOM gen yon jèn chak jeudi swa pou “Pote Plent” bay Bondye, well genlè fwa sa a se pat ka a. Gen yon foto kap sikile ki montre ke jèn nan te transfome an kapay pou yonn nan prezidan yo. Huhhh? Se reaction tout moun
Eske sa gendwa fèt nan legliz?

Eske pastè a gendwa fè politik nan tanp Bondye a?

Eske se lajan ki pran tèt pastè a?

Eske li pa yon problem tout?

Nenpòt sa li ye a nou respekte opinion chak moun men konsa tou, piga pèsonn di li pa yon problem paske yon “Se zanmi pastè a oubyen paske yon renmen SHALOM” ni tou pa kouri di Non paske ou pa renmen “Legliz la oubyen pastè a”.

Sonje nan tan lontan kote jezi te antre nan tanp lan lè li te jwenn nèg yo ap fe mache anndan tanp la kijan li te fache. Menm si Jezi pa sou tè a tou as pa vle di li paka reaji nonplus si li fache. Whatever the case might be ki pouse pastè a fè legliz la pran wont sa a devan moun ki pa kretyen yo li pa bon e bèl ditou. Legliz rete legliz. Pastè a gen tout dwa li pou sipotè yon kandida antan ke sitwayen peyi dayiti men li gen ZERO dwa pou kite kandida vini fè politik anndan legliz la. 

Wè foto a ak 2 grenn je paw. Analize li epi wa wè tout bagay. 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *