Let’s wish maestro Delva Michel “Happy Birthday”

Today is maestro Delva Michel‘s birthday.  Nou te fè yon bon swè ak li nan show maten an deja men konye a nou ta renmen  fè tout rès moun ki pat konnen yo konnen ke jodi a se fèt anivèsè li. Siw pa gen nimewo li, klike non li lap mennen ou nan paj Facebook li epi wap kapab mete yon mo ankourajman sou paj profile li a pou li. 

May God continue to bless you maestro Delva Michel “Bassist Maman an ” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *