Men kijan pou jere ti pitit gason ou an lel pran pòz ke li granmoun ou.

Lè pitit ou a konprann ke li mèt ou, li ka kòmande ou Ebyen menen li kay bòs Cheve a epi mande koup “Benjamin Button Special” la pou li. Sil granmoun ke li granmoun tout fason.

TheTeamBrandNew.com is The Haitian Social and Gospel News Site.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *