Men lis moun ki enskri pou PÒS prezidan Ayiti yo.

Li posib ke lis sa a kòrèk  e gen chans pou genyen ladan yo ki gentan pran kanè oubyen petèt ki pako enskri.

image

image

image

image

TheTeamBrandNew.com is The Haitian Social and Gospel News Site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *