Mizik Kretyen? Faktè reèl yo devwale

Mizik kretyen fèt de plizyè diferan bagay oubyen aspè. diferan factè tankou louanj adoratyon avek gospel Kontanporen epi gospel tradityonel ak tout lot estil ou ka utilize pou jwe pou bondye. Mizik chretyen se yon biznis ke chretyen ak moun ki pa chretyen fè. Yo posede estidyo, ajan kap chache program, managè ak promotè . li mache tankou tout lot biznis . ou ka deside fè yon mizisyen chretyen nan legliz oubyen yon mizisyen chretien atis.

TheTeamBrandNew.com is The Haitian Social and Gospel News Site.
https://www.facebook.com/pages/The-Brand-New-Show/798192000268628

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *