The Brand New Show is a heart breaking Show

How often do you watch The Brand New Show? Eskew panse mesye yo la pou edew promote oubyen detwi ou? Show sa a brand new nan tout sans vre men pa gen zafè lajan ki pale menm. Sèl sa nou mande ou se sipò ou pandan ke wap pataje, like, subscribe epi komante nan show nou yo. Eskew fè sa deja? Pou kisa ou pako fè sa?
Ebyen gade yonn nan video sa yo ke show a realize. Pandan sa nap few konnen ke nap fè plis efo pou ba ou pi bon sevis. Anpil nouvo planifikasyon ap fèt.
The Brand New Show #11 with Woof and captain Jack…:

image

TheTeamBrandNew.com is The Haitian Social and Gospel News Site.
https://m.facebook.com/profile.php?id=798192000268628

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *